Наші реквізити

р/р 26008001349496 в АО «ОТП БАНК» в м. Чернівці
МФО 300528
ОКПО 37690347
Індивідуальний податковий № 376903424124
Свідоцтво № 200006999

58002, м. Чернівці, вул. Головна, 44